บทความ

ตัวอย่างงานพลาสติกวิศวกรรม

              ตัวอย่างการนำแผ่นพีพี , แผ่น พีอี , แผ่น พีวีซี และพลาสติกวิศวกรรมไปใช้สามารถนำไป ทำเป็น ถังเก็บสารเคมี งานปูพื้นเคมี ปล่องดูดอากาศ ท่อเดินน้ำสะอาด น้ำเคมี รองปั๊ม รองตัด ดังรูป

   

      นอกจากนี้พลาสติกวิศวกรรม ยังเป็นที่นิยมใช้แทนงานเหล็กเนื่องจาก มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน  สามารถทนสารเคมี และ ไม่ขึ้นสนิมอีกด้วย

งานให้การสนับสนุนงานโปรเจคนักศึกษาใกล้จบ แผนก วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม ด้านพลาสติก

      รับทำงานผลิต ช่วยเหลือด้านเทคนิค แก่ นักศึกษา ด้านพลาสติกวิศวกรรม ด้านเคมี ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงาน

            

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,777